Tjenester og priser

HVA JEG TILBYR  • Råd, veiledning, terapi ovenfor alle typer relasjonelle vansker til enkeltpersoner, par og familier. 
  • Terapi til alle samlivsformer; fra mono til polyamori.


  • Konfliktmekling mellom skilte foreldre eller andre i familien.


  • Utfordringer knyttet til;  foreldrerolle, samlivsvansker, samlivsbruddprosesser, foreldresamarbeid og styrking av barn familier i langvarig foreldrekonflikt, eksistensielle kriser og livskriser.


  • Parterapi og foreldresamarbeidsterapi til helse-personell, terapeuter, psykologer, leger og deres partnere.


  • Terapitilbud tilpasset menn og andre som vegrer seg for terapi.


  • Undervisning/veiledning/konsultasjon til studenter, familieterapeuter, terapeuter og psykologer.


Priser

Parterapi                                  (50 min.)   1250,- NOK

Parterapi                                  (75 min.)   1450,- NOK

Parterapi                                  (90 min.)   1650;- NOK


Familieterapi                            (50 min.)   1250,- NOK

Familieterapi                            (75 min.)   1450,- NOK

Familieterapi                            (90 min.)   1650,- NOK


Individualterapi                         (50 min.)    900,- NOK

Individualterapi                         (75 min.)  1250,- NOK

Individualterapi                         (90 min.)  1450,- NOK


Veiledning individ. studenter    (45 min.)    900,- NOK

Veiledning gruppe pr deltager  (45 min.)    750,- NOK 

 

MER OM PAR-, FAMILIE- OG RELASJONEL INDIVIDUALTERAPI


EMOSJONSFOKUSERT PARTERAPI


Kvaliteten på parforholdet vårt er helt avgjørende for vår livskvalitet.

Jeg er registrert EFT terapeut ved Norsk Senter for Emosjonsfokusert Terapi(se link) og tilbyr emosjonsfokusert parterapi som har som mål og styrke parforholdet ved å styrke følelesmessig tilgjengelighet til partner. Par med samlivsvansker befinner seg ofte i destruktive samspillsmønstre som lager avstand, og som hindrer opplevelse av anerkennelse, ivaretagelse og nærhet. I emosjonsfokusert parterapi hjelpes par med å avdekke og erstatte mønsteret ved å bli åpen og nær og oppmerksom på egne og partners behov. Emosjonsfokusert parterapi er utviklet av Susan Johnson og Leslie Greenberg og er parterapimodellen med det beste forskningsgrunnlaget. Studier viser at  70-80% av par  får det bedre etter EFT behandling !

FAMILIETERAPI-SAMMEN OM Å FINNE LØSNINGER


Den viktigste faktoren for vår trivsel er kvaliteteten på våre nærmeste relasjoner. I familieterapi inviteres familie sammen til å møte uløste utfordringer med bistand fra terapeut. Det kan være foreldre og voksne barn. eller i barnefamilier med vansker mellom foreldre og barn, mellom foreldre,  eller vansker i overganger f. eks. fra barn til ungdom. I brudd/skillsmisser kan det være nyttig å se på utfordringer for den enkelte forelder, som  foreldreteam sammen med barn/unge. I lang tids foreldrekonflikt vil det kunne være lurt med kombinasjon av foreldresamarbeidssamtaler,  familieterapi og samtaler med barn enkeltvis.


RÅDGIVNING OG RELASJONEL INDIVIDUALTERAPI


Enkelte opplever det som nyttig med et individelt tilbud i forhold til livkriser, vansker i relasjoner til partner, eks-partner/medforelder eller andre familien eller i nettverket. Det gir ofte trygghet i en skillsmisse/bruddproseess å få råd og støtte fra en  fagperson som har inngående kjennskap til mulige prosesuelle fallgruver, og hvordan man best kan ivareta seg selv og barna.

Jeg er stipendiat i familieterapi og mitt Phd prosjekt omhander styrking av barn og foreldre når foreldre er i vedvarende konflikt.


UNDERVISNING/VEILEDNING


Jeg gir undervisning i ulike tema knyttet til familieterapi, bruk av systematisk klient feedback i terapi, veileder terapeuter og familieterapistudenter. Jeg tilbyr også tjenester til andre instanser, foreldreveiledning til fosterforeldre eller terapitjenester til private firma. OM MINE TERAPITJENESTER

 

1. KLINISK MASTERKOMPETANSE I FAMILIETERAPI

 

Stadig flere ser verdien av å få hjelp av familieterapeut med klinisk profesjonsmaster i systemisk terapi, når de opplever vansker eller belastninger i familien. I England er autoriserte familieterapeuter med master i systemisk familieterapi det foretrukne valget når par og familier har behov for terapi.   

 

Systemisk familieterapi har et hovedfokus på å styrke relasjoner og i å bistå mennesker i nære relasjoner til å hjelpe hverandre. Jeg tar utgangspunkt i hvordan du, din partner eller øvrig familie selv definerer sine behov, og hva som er deres styrker og hva som gir dere økt livskvalitet. Jeg betrakter vansker i familier og i nære relasjoner  som alminnelige menneskelige fenomener, som de fleste vil oppleve i løpet av livet. Enkelte ganger vil det være behov for ekstern støtte,  terapi da par og familier kan komme inn i mønstre som det er krevende å komme ut av på egen hånd. Det kan også være behov for konkrete råd fra en fagperson med lang erfaring og med fordypning i par- og familieterapi. Jeg har tro på at det skjer relasjonelle endringer i terapi, når det er trygt nok å vise seg følelsemessig sårbar, og oppleve å bli validert og motta støtte fra partner eller andre i familien mens man er tett på egne behov.

 

Mine relasjonelle, par og familieterapi -tjenester er  konfidensielle. Jeg har en sosialfaglig profesjonsbakgrunn, så din kontakt med meg vil ikke fremgå i helsejournaler da klinisk sosionom (clincal social worker) ikke er definert som helseprofesjon i Norge. Da mine tjenester ikke er definert som helsetjeneste/behandling, er det lite sannsynnelig  at du  blir forespurt om å gi opplysninger om kontakten til forsikringsselskap o.l.

 

 

2. HVER TIME ER SKREDDERSYDD DINE BEHOV

 

Enkelte kommer alene i første time, noen kommer sammen med partner, ekspartener, barna eller annen familie. I første samtale så finner jeg ut av hva du/dere ønsker hjelp til og hva dere ønsker og oppnå med samtalene hos meg. Målet er ofte noe som oppleves som vanskelig eller belastende i forhold til noen i familien eller andre viktige relasjoner, eller at det er faser eller overganger som oppleves vanskelig.  Så forelslår jeg noen måter å jobbe på for å nå målene eller det du/dere opplever som vanskelig.

 

For å forsikre meg om at jeg er til hjelp og at hver samtale er skredersydd dine/deres aktuelle behov så bruker jeg to enkle skalaer (ORS/SRS) for å sjekke hvordan du opplever samarbeidet og om det skjer endring. Det at vi bruker 2 minutter på dette i hver time,  gjør at vi sammen kan finjustere innhold i samtalene slik at vi bruker tid på det som dere synes er nyttig, og justere kursen slik at du oppnår ønsket endring.

 

 Forskning viser at  systematisk innhenting av klienter`s opplevelse av endring og vurdering av samarbeidsrelasjon med terapeut gjør det opptil  4 ganger så sannsynnelig at det skjer positiv endring i terapi. Jeg underviser og veileder  terapeuter i bruk av feedback systemet KOR/PCOMS